PUMA

ร้านจัมโบ้เอ  เป็นศูนย์ตัวแทนรายใหญ่ปั้มลมชั้นนำเครือ PUMA ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับต้นๆของประเทศไทย ทั้ง PUMA TIGER JET ซึ่งมีทั้งระบบ Oil free (เสียงเงียบ) โรตารี่ และ สายพาน ครบทั้งบริการขายและซ่อมด้วยประสบการณ์บริการนานกว่า 15 ปี

PP-32-MITSU

 
THB 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

PP-21-MITSU

 
THB 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

AT-7200XDC

THB 5,000 ฿ 5,000
THB 4,100 ฿ 4,100 -18%

 

New

AT-7036X

THB 5,400 ฿ 5,400
THB 4,400 ฿ 4,400 -19%

 

New

AT-7033X

THB 1,500 ฿ 1,500
THB 1,300 ฿ 1,300 -13%
New

AT-5383LX

THB 28,500 ฿ 28,500
THB 23,200 ฿ 23,200 -19%
New

AT-5348X

THB 5,900 ฿ 5,900
THB 4,800 ฿ 4,800 -19%
New

AT-5186PX

THB 23,200 ฿ 23,200
THB 18,900 ฿ 18,900 -19%

TGA33-270M-220V

THB 35,700 ฿ 35,700
THB 25,000 ฿ 25,000 -30%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

AT-5159X

THB 6,300 ฿ 6,300
THB 5,200 ฿ 5,200 -17%

 

New

AT-5044X

THB 5,800 ฿ 5,800
THB 4,800 ฿ 4,800 -17%

 

New

AT-4041X

THB 3,400 ฿ 3,400
THB 2,800 ฿ 2,800 -18%

 

New

AT-2010XR

THB 1,300 ฿ 1,300
THB 1,100 ฿ 1,100 -15%
New

PM-T4W

THB 2,700 ฿ 2,700
THB 1,980 ฿ 1,980 -27%
New

PM-MB3

THB 2,400 ฿ 2,400
THB 1,790 ฿ 1,790 -25%
New

PM-MB2

THB 1,800 ฿ 1,800
THB 1,300 ฿ 1,300 -28%
New

PM-MB1

THB 1,400 ฿ 1,400
THB 990 ฿ 990 -29%
New

PM-7DRC

THB 13,200 ฿ 13,200
THB 9,880 ฿ 9,880 -25%
New

PM-256B

THB 1,400 ฿ 1,400
THB 1,050 ฿ 1,050 -25%
New

PM-650T

THB 2,200 ฿ 2,200
THB 1,640 ฿ 1,640 -25%
New

PM-1221R

THB 5,000 ฿ 5,000
THB 3,750 ฿ 3,750 -25%
New

PM-726J

THB 3,600 ฿ 3,600
THB 2,640 ฿ 2,640 -27%
New

PM-431J

THB 2,100 ฿ 2,100
THB 1,530 ฿ 1,530 -27%
New

PM-710PS

THB 3,600 ฿ 3,600
THB 2,670 ฿ 2,670 -26%
New

PM-714CS

THB 3,100 ฿ 3,100
THB 2,280 ฿ 2,280 -26%
New

PM-20HG

THB 700 ฿ 700
THB 480 ฿ 480 -31%
New

PM-20HGL

THB 1,700 ฿ 1,700
THB 1,250 ฿ 1,250 -26%
New

PM-20HG3

THB 1,400 ฿ 1,400
THB 1,040 ฿ 1,040 -26%
New

FORCE-160

THB 40,000 ฿ 40,000
THB 32,500 ฿ 32,500 -19%
New

FORCE-120

THB 29,500 ฿ 29,500
THB 24,000 ฿ 24,000 -19%
Powered by MakeWebEasy.com